JAK KORZYSTAĆ Z PORTALUOSTATNIO DODANE

FORUM [TELEFON] | JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU | 9

FORUM - www.hektarwiedzy.pl

Wprowadzoną niedawno funkcją jest FORUM. Jest to kolejny moduł ułatwiający komunikację między mną a użytkownikami portalu, ale również wymianę doświadczeń Naszej Społeczności Hektara Wiedzy.

Samouczek dotyczący obsługi forum z poziomu telefonu.

 

Dodaj komentarz

Komentarz

Back to top button