JAK KORZYSTAĆ Z PORTALUOSTATNIO DODANE

FORUM [KOMPUTER] | JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU | 8

FORUM - www.hektarwiedzy.pl

Wprowadzoną niedawno funkcją jest FORUM. Jest to kolejny moduł ułatwiający komunikację między mną a użytkownikami portalu, ale również wymianę doświadczeń Naszej Społeczności Hektara Wiedzy.

Samouczek dotyczący obsługi forum z poziomu komputera.

 

Dodaj komentarz

Back to top button